Aktiválást kívánó képesség

Hendiala (2023) (J) képessége egy aktiválást kívánó képesség, egyből végre kell hajtani, amikor használod.

Leira szelencéjével lehet céh aktiválást igénylő képességét duplázni, mivel ilyenkor a nem a céh képességére hatok: az egyszerűen csak még egyszer létrejön, a költség kifizetésével.

A jutalom hírnökének (J)-s képessége egy kapcsolódó hatás, ami automatikusan létrejön, ha a megadott feltétel teljesül, így a használatáról nem dönthetek. Az aktiválás igénylő és az automatikus képességeket úgy lehet a legkönnyebben megkülönböztetni egymástól, hogy az elsőt úgy írjuk, (költség): (hatás), míg az automatikus hatásoknak nincs költsége, és az esetleges feltételt jelölő rész (pl. (K), (J) stb) után vessző van, nem kettőspont.

Nem aktiválást kívánó képesség-e a „Ha akarod, repül.” képesség. A repülés nem egy kijátszáskori képesség, hanem egy állandóan működő képesség (Kódex 134.3). A lap kijátszásakor dönthetsz arról, hogy a lénynek meglegyen-e ez az állandóan működő képessége, vagy sem, de attól ez nem változik aktiválást igénylő képességgé. Ez a választási lehetőség egy kijátszáskori döntés, amit még az idézési költség kifizetése előtt meg kell hozni. Ld. Kódex 21.6

Húzok lapot a Vizitündérrel, ha Kurtzot előkerestem a saját képességével. Kurtz képessége egy aktiválást igénylő képesség, ami a pakliban is működik.

Zilak-din főkancellárral megakadályozhatok automatikus hatásokat is, mellyel az ellenfelem VP-t vagy lapot kapna. Ha csak aktivizálást igénylő hatásokra működne, akkor az rá lenne írva a lapra, hogy aktivizálást igénylő, ahogyan pl. A Sors fintorán (új) is szerepel. A „használ” ige önmagában nem definiálja az aktivizálást igénylő hatásokat.

A Fairlight bölcsességének és a Temporális gát képessége aktivizálást igénylő képesség, mivel nem kötelező, és dönthetek a használatáról. Így a Sziránusz behálózás drágítja, de a Sziránusz bűbáj nem veszi el. Demizra képessége viszont az előbbiekkel ellentétben automatikus, így a Sziránusz behálózás nem drágítja, de a Sziránusz bűbáj elveszi.

(AK149) Nem drágítja-e Raia szent lovagjának (új) képessége Nord (új) képességét. A drágítások nem drágítják az automatikus képességeket, mivel azoknak nincs költsége. Költsége csak az aktivizálást igénylő képességeknek van, ami azonban lehet nulla is.

(AK130) Nem akadályozhatom meg A sors fintorával (új) az Albínó varkaudar képességét. A sors fintorával (új) csak aktivizálást igénylő képességet lehet megakadályozni, az Albínó varkaudaré pedig nem ilyen. Aktivizálást igénylő képesség az, aminek a használatáról döntést kell hozni, vagyis ha akarom használom, ha akarom nem. Az, amelyik mindenképpen létrejön, csak a képesség hatásáról, célpontjáról stb. kell döntést hozni, az nem aktivizálást igénylő, hanem automatikusan létrejövő képesség.

SZABÁLY (a szabálykönyv idevágó részlete) ..: Aktiválást kívánó képességek=: :.. Azok az aktiválást kívánó képességek, amelyek használatáról, célpontjáról a gazdájuknak döntést kell hozniuk. Az aktiválást kívánó képességek nem működnek maguktól, a lény gazdájának "aktiválni" kell őket, be kell jelentenie, hogy ezt a képességet szeretné használni, és ki kell fizetnie a képesség költségét, ami lehet passzivizálás, VP, feláldozás, vagy más költség. Ha egy képességet 0 VP-ért lehet használni, az attól még aktiválást kívánó képesség. Azon képességek, melyek passzivizálást igényelnek, csak aktívan használhatók, míg azokat melyekhez csak VP-t kell elkölteni, passzívan is alkalmazhatók, sőt az őrposztból is használhatók (pl. regenerálódás, Kreatin képessége). Ha egy képesség leírása mást nem diktál, bármikor használhatóak, amikor az azonnali varázslatok is lehet alkalmazni (lásd ott). Ezek pl.: - Regenerálódás. Előtte áll egy szám, pl. 2-es regenerálódás. A lényed az őt érő sebzés egészét vagy egy részét visszagyógyulhatja (még akkor is, ha egyébként elpusztulna) ha elköltesz annyi VP-t Életpontonként, ahányas szám áll a regenerálódás előtt. Pl. egy 2-es regenerálódással bíró lényedet megsebezték, ÉP-je mínusz egyre csökken. Azonnal úgy döntesz, hogy 1 ÉP-ig regenerálod, hogy életben maradjon. Ehhez 2×2 = 4 VP-t kell elköltened. Ha egy kártya hatása mást nem diktál, egy körben egy lényen max. 4 ÉP-t regenerálhatsz, de eddig a határig egy körön belül többször is regenerálhatsz rajta, és egyszerre 1-nél többet is regenerálhatsz. Csak közvetlenül a sebzés elszenvedése után használható, akár az ütés fázison belül is. A lény ÉP-je ezzel nem mehet az eredeti max. érték fölé! Ha egy lényt kiraktál a gyűjtőbe, utólag már nem használhatod a regeneráló képességét. - Harci képességek. A harci képességeket ikon jelöli. Ezeket a Harci fázisban lehet használni, azon belül is a Speciális képességek használata fázisban. A harci képességeket csak az őrposztból lehet használni, csak akkor, ha van harc (tehát legalább egy lény támadást hajt végre). Ezen belül lehetnek: - Direkt sebző képesség. Ilyenek a tűzlehelet, savlehelet, energiatüske, lángcsóva, elektromos kisülés stb. Mindig található előtte egy szám, pl. 3-as tűzlehelet. A lény még a fizikai sebzés kiosztása előtt az egyik, őt támadó, vagy általa támadott lényen, épületen ill. játékoson okozhat maximum ennyi ÉP sebzést. El kell költeni annyi VP-t, amennyi ÉP-t akarsz sebezni, ez 0-tól a képességhez írt számig terjedhet, de több részletben nem lehet kiosztani. Így ha eldöntötted és közölted, hogy 3-as tűzleheletre képes lényed csak 1 VP-ért lehel ennél a használatnál, azt már nem módosíthatod. Ha valamilyen kártya mást nem diktál, egy körben csak egyszer lehet használni. A védekező lény is használhat direkt sebzést. Ha a célpont ebbe belepusztul, már vissza sem üthet. A direkt sebzést akkor is lehet használni, ha közvetlenül a másik játékost támadod. Vigyázat, direkt sebzést használó lény csak arra üthet a Harc VI. fázisában, akire direkt sebző képességét használta (kivéve, ha a kártya mást nem diktál)! - Minden egyéb képesség, melyet ikon jelöl. Ha egy képességet nem lehet harcban használni, akkor azt a képesség leírása külön megemlíti. A passzivizálást igénylő képességeket őrposztban soha nem lehet használni, csak tartalékban.

(AK103) Kapok varázspontot, vagy húzhatok lapot, ha az előkészítő fázisban hal meg egy izom jelzős lényem. Minden kötelező hatás működik az előkészítő fázisban, csak az aktiválást igénylő képességek nem. Az izom jelzőért történő húzás, vagy varázspont kapás kötelező, én csupán megválaszthatom, hogy melyiket akarom.

(AK10) Aktiválást kívánó speciális képességnek nevezzük a lények azon képességeit, melyek használatához VP-t kell elkölteni (pl. regeneráció, tűzlehelet), vagy a lényt passzivizálni kell (pl. a Technokolin). A szabálykönyv 25. oldala szerint az ilyen képességeket csak aktív lények használhatják. A passzivizálást igénylő képességek esetében ez nem is képezheti vita tárgyát, mivel csak aktív lényt lehet passzivizálni. Tehát az ilyen képességek (pl. Technokolin és a neves kalandozók legtöbb képessége) csak aktívan használható. Passzívan is lehet használni az olyan képességeket, melyekhez nem kell a lényt passzivizálni, csak VP elköltéssel kell őket aktiválni. Sőt, ezek az őrposztból is használhatók! Nézzük, hogy mely képességekről van szó. Az első csoportot a regeneráció jelenti (pl. Csontváz, Trollfa stb.). A másik tipikus társaság a lények támadásának és/vagy védekezésének erősítése (pl. Húsevő magszim, Tűzelementál). A Vízelementál és a Szutykos remák nem kapcsolható egyik csoporthoz sem, azonban rájuk is érvényes a szabály, mivel egyiket sem kell passzivizálni képességük használatához. A legvitatottabb csoport az amelyik, az ellenvarázslathoz hasonló hatást hoz létre, ilyen Maigner Lopotomos, és ehhez hasonló Sardullah Sharpa képessége is. Ezeket szintén lehet passzívan használni. Trükkös és zavaró az olyan képesség, mely aktivizálást kíván, nem kell passzivizálni hozzá a lényt, azonban a lapon szerepel az, hogy csak aktívan használhatja ezt a képességet. A legjobb példák erre az avatárok (pl. Földanya, Urgod, stb.). Jól nézzétek meg tehát a lapokat az ilyen kérdések eldöntéséhez! Van az aktivizálást igénylő képességeknek egy olyan csoportja, melyről idáig nem beszéltünk, ezek azon harcban használható képességek, melyeket VP elköltésével kell aktivizálni, vagy dönteni kell a használatukról (pl. tűz-, sav-, jéglehelet, Lavinia Lobara energiatüskéje, Eliana vakító fénye, Fantalas nyilazása, a Sötét gnóm halálvarázslata, Éjmágus teleportálása). Ezeket a képességeket nyilvánvalóan csak aktívan lehet használni, mivel az őrposztban alkalmazhatók, és ott nem lehet passzív lény. Nem aktivizálást kívánó képességek ugyan, de itt célszerű megtárgyalni azokat a képességeket, melyek folyamatosan működnek (pl. mágikus védelem, + VP adás, varázslatok költségének csökkentése stb.). Ezek közül pl. a mágikus védelem természetesen állandóan működik, de egyeseknél a lapon külön meg van említve, hogy csak akkor számít, ha a lény aktív (pl. Trikornis, Kneopatikus molluszk, stb.). Vannak azonban olyanok, amelyek nem egyértelműek, pl. Loidin Haptitusnál nem szerepel az, hogy az ellenfél csak akkor veszít 1 ÉP-t a tárgyak kijátszásakor, ha aktív, tehát passzívan is érvényesül ez a képesség. Összefoglalva, az állandó képességek passzívan is működnek, hacsak a lapon ez másképpen nem szerepel.

(AK4) Az előkészítő fázisban semmilyen lapot nem lehet kijátszani, sem aktivizálást kívánó képességet használni. A Vérfürdető magszim nem növelhető, nem használható a Virág szimbólum stb.

(AK45) Az előkészítő fázisban nem lehet használni aktiválást kívánó speciális képességeket, de az állandó képességek működnek. A probléma abból adódik, hogy néha nehéz eldönteni egy képességről, hogy állandó vagy aktivizálást kívánó képesség. Általános szabály erre az, hogy azok a képességek kívánnak aktivizálást, amelyiknél szabadon dönthetek arról, hogy használom a képességet vagy nem. Értelemszerűen az összes olyan képesség, aminek költsége van, aktivizálást kívánó, mert ott mindig én döntök arról, hogy használom-e a képességet. A büntetés állandó képesség, mivel az tőlem függetlenül mindig kifejti hatását. A Romboló már egy vitatottabb eset, de amikor a gyűjtőbe kerül, nem kötelező célpontot választanom neki, így ez is aktivizálást kíván, ezért nem működik az előkészítő fázisban sem. Sőt a Kísérteties bajnokkal visszahozott Romboló sem szed le semmit, amikor visszamegy a gyűjtőbe, mivel az a kör legvégén történik, és utána már nem használhatok aktivizálást igénylő képességet. Ha a Romboló szövegében nem az szerepelne, hogy választhatok neki célpontot, hanem az, hogy ha a gyűjtőbe kerül mindenképpen leszed egy célpont lapot, akkor állandóan működő képességnek minősülne, és ekkor működne az előkészítő fázisban is. Persze ekkor a saját lapodat szedné le a saját rombolód, ha az ellenfélnek nem lenne lapja játékban.

(AK46) Nem használhatom A sors fintorát akkor, amikor az Elemi rin visszamegy a tulajdonosa kezébe, mivel az Elemi rin ezen képessége nem aktivizálást kívánó képesség. Az előző Krónikában a Romboló eseténél pontosan definiáltuk ezt: aktivizálást igénylő speciális képesség az, amelyiknél szabadon dönthetek arról, hogy használom a képességet vagy nem. Az Elemi rinnél a visszakerülés automatikus, független az én akaratomtól.

Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tudjon meg többet...
OK